Vertalingen  •  Redacties  •  Correcties  •  Teksten

Broeklanderweg 23  Apeldoorn      tel: 055-3122652      email: inaksie@planet.nl

© InAksie 2014

Webdesign: @WebConn

Vertaalbureau InAksie verzorgt sinds 2002 zakelijke en boekvertalingen vanuit het Frans, Duits en Engels. Sinds enige tijd kunnen we bovendien vertalingen vanuit het Spaans aanbieden.

Interesse voor en affiniteit met het onderwerp zijn voor ons van groot belang en natuurlijk is een gedegen beheersing van de vreemde taal onmisbaar voor een goede vertaling. Maar het gaat er uiteindelijk om een begrijpelijke, prettig leesbare tekst te leveren in correct Nederlands. Pas als een vertaling aan die voorwaarden voldoet, zijn wij tevreden. Met diezelfde uitgangspunten pakken wij ook redactiewerk aan.

Door onze jarenlange samenwerking zijn we goed op elkaar ingespeeld en kunnen we probleemloos gezamenlijk een vertaling en/of redactie verzorgen, wat een aanzienlijke tijdwinst kan opleveren. Tevens nemen we graag de correctie van proeven voor onze rekening.

De vertaling wordt afgeleverd per e-mail.
Back-ups worden bewaard tot het boek is uitgegeven.
Om een redelijke offerte te kunnen maken hebben wij de volgende gegevens nodig:
- het aantal woorden van de oorspronkelijke tekst;
- de oorspronkelijke taal van de tekst;
- de deadline;
- de aard van de tekst.
Vraag een offerte per e-mail: inaksie@planet.nl

Algemene voorwaarden